יום ראשון, 11 בספטמבר 2011

ואו מען איז אין ווען מען איז.... קען מען מאכען געלט........

איך האלט אז מען דארף שוין קויפען גאלד אויף אראף דער סימבאל איז gll אין ווען גאלד וועט טראסקענען וועט איר מאכען א ים מיט געלט.... סאיז נישט קיין שאלה אויב גאלד וועט אראף גיין. ווייל איך בין זיכער אז וואס סגייט ארויף משוגע גייט צים סוף אראף משוגע.  דער שאלה איז נאר ווען סוועט אראף גיין. אין אז איר קויפט פין דער סימבאל וועט איר צים סוף מאכען געניג פאר אייערע אייניקלאך

יום חמישי, 8 בספטמבר 2011

שור או כשב או עז.....דער עיקר..כי יוולד.....

מען קען מאכען געלט אייביג נאר אמאל איז עס פין סטאקס אמאל פין ריעל עסטייט אמאל פין גאלד אז מען האט סייעתא דשמיא מאכט מען געלט. נאר עס שטייט דאך הצלחה בכל אשר תעשה  מען דארף טיהן אין דערפאר ווילען מיר אייך דא ברענגען וואס עס איצטער אינטערסאנט צי אינוועסטירען
  • סטאקס
אין סטאקס איז היינט אינטערסאנט צי אינוועסטירען אין קאמפאניס וואס מאכען געלט נישט קיין חילוק אויב סע גייט זיין א ריסעשאן קומעדיגע יאר אדער נישט למשל [priceline [ pcln דער קאמפאני קויפט אף פין האטעלס זייערע איבעריגע שלאף פלעצער אין פארקויפט עס פאר א טראף מער פאר ווער סוויל אין זיי מאכען אויף דעם מיליאנען

נאך א קאמפאני וואס סאיז אינטערסאנט איז gsvc דער קאמפאני אינוועסטירט אין פריוואטע קאמפעניס בעפאר זיי גייען פאבליק וואו למשל facebook אין ווען דער פריוואטער קאמפאני וועט גיין פאבליק וועט gsvc האבען וואס אהיים צי טראגען אויף שבת

אין א קאמפאני וואו ge מעגט איר אויך אינוועסטירען סאיז זייער נידריג אין סאנער אדער לעיטער וועלען זיי אויסרעכנען א וועג וואו אזוי צי פארדינען אין דער סטאק וועט ארויף גיין צים וויניגסטענס צוואנציג פערצענט